Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravěk

- pravěk je nejstarší a zároveň nejdelší období dějin

- pravěk je důkazem vývojové teorie Charlese Darwina (předpokládá, že organismy se vyvíjejí   z nižšího druhu na vyšší ->přežije ten, kdo se přizpůsobí)

- Prehistorie - věda zabývající se pravěkem

- prehistorii ve zkoumání pomáhají archeologie - nauka o vykopávkách

                                               antropologie - nauka o lidstvu

 

Periodizace pravěku :

 • Doba kamenná (cca 3 mil. let př.n.l.)

                                - Paleolit (do 11.tis.př.n.l.) Starši doba kamenná     

                                - Mezolit (do 8.tis.př.n.l.)Starší doba kamenná

                               

                                - Neolit (do 5150.tic.př.n.l.)Mladší doba kamenná

                                - Eneolit (????)Mladší doba kamenná

 • Doba bronzová (cca do 700 př.n.l.)

                                -  Starší doba bronzová (cca do 1530 př. n. l.)

                                -  Střední doba bronzová (cca do 1320 př. n. l.)

                                -  Mladší doba bronzová (cca do 750 př. n. l.)

 • Doba železná (cca 750 př. n. l.)

                                - Starší doba železná (cca do 400 př. n. l.)

                                - Doba halštatská

                                - Mladší doba železná

                                - Doba laténská

 • Doba římská (cca 0 - 476 n. l.)
 • Stěhování národů (476 n.l.)

 

Periodizace pravěku dle způsobu obživy  :

 • Přisvojovací hospodářství (člověk byl závislý na přírodě, neprodukoval žádnou obživu)
 • Výrobní hospodářství (již nastává výroba, rozvoj zemědělství, ...)

Periodizace pravěku dle technologie  :

 • Přizpůsobení přírodních výtvorů
 • Štípaná industrie
 • Hlazená a vrtaná industrie

 

Periodizace pravěku dle uspořádání společnosti :

 • Tlupa
 • Rodové uspořádání
 • Rod
 • Kmen
 • Kmenový vztah - národ

 

 

Hominizace :   "polidštění"

 • Napřímění postavy (chůze po dvou- bipedie)
 • Vývoj ruky (uvolnil se palec a ramení kloub)
 • Vývoj obličeje (vystoupení brady, zastoupení obočí, změna čelisti, vystoupil nos)
 • Redukce srsti (=ztráta chlupů)
 • Zpevnění hrudníku a pánve
 • Vývoj mozku (zvětšení mozkovny,...)
 • Vznik artikulované řeči

 

>Přehled předchůdců člověka<

 

Přírodní podmínky v pravěku :

 • Glaciál - doba ledová (4 doby ledové)

                           - 50% pevniny pokryto pevninským ledovcem

                           - v ČR 9 měsíců zima

                           - průměrná teplota 0oC

                           - tundra (mechy, lišejníky)

 • Interglaciál - doba meziledová

                                   - 20% pevniny pokryto pevninským ledovcem

                                   - 4 roční období se stejnou délkou jako dnes

                                   - průměrná teplota 7oC

                                   - tajga (smrčiny)

 

 

 

Související : Doba kamenná, předchůdci člověka

 

 

 

Článek vytvořil Michal Kozák