Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Doba kamenná

 

Paleolit - Starší doba kamenná (cca do 10 tis.př.n.l.)

Mezolit - Střední doba kamenná (cca do 8 tis.př.n.l.)

Neolit - Mladší doba kamenná (cca do 5 tis.př.n.l.)

Eneolit - Pozdní doba kamenná (???)

 

  1. Paleolit   ( palaios - „starý“ a  lithos - kámen)

             - střídání dob ledových a meziledových

             - počátky hominizace

             - nejstarší archeologická perioda

             - pokrýval celou starší fázi čtvrtohor =>Pleistocén

  • Nejstarší Paleolit

             - nejdelší období paleontologického vývoje

             - výskyt člověka na Jávě a v Africe

             - nálezy člověka zručného, Australopitheka, člověka vzpřímeného

  • Starý Paleolit

             - výskyt člověka v Africe, v Asii a v Evropě

             - nálezy člověka vzpřímeného

             - pokračování acheulské kultury (technologický komplex starého a středního paleolitu)

             - typický nástroj pěstní klín

  • Střední Paleolit

             - výskyt člověka v Evropě, Asii a Africe

             - nálezy člověka rozumného (Homo neanderthalensis)

             - vysoký rozvoj variability industrie

  • Mladý Paleolit

             - výskyt člověka ve Středomoří a na Předním východě

             - zde kamenná industrie tzv.čepelová technika

  • Pozdní Paleolit

             - konečná fáze Paleolitu

             - vysoký nárůst borobřezových porostů

             - stále měnící se klima dovolilo přežit jen několika málo tlupám

 

       2.   Mezolit  (mesos = střední a lithos = kámen)

             - výskyt člověka ve střední Evropě a na Předním východě

             - typickými znaky jsou trojúhelník, lichoběžník, kruhové úseče

             - zde již výskyt psů, srnců, jelenů, medvědů, divokých prasat, zubrů, zajíců a želv

             - přechodné období

             - oteplení - vysušení oblastí ->vyhynutí některých druhů živočichů a rostlin (př.mamuti)

             - nárůst lesního rostlinstva (borovice, bříza, dub, líska, lípa, jasan, jílm)

             - rozvoj rybolovu

             - umělecká činnost nulová

 

       3.  Neolit  (neos = nový a lithos = kámen)

             - rozvoj zemědělství (důležitý zdroj obživy)

             - neolitická revoluce = přechod od  lovců, sběračů k usedlosti, kde ekonomika závisí  na zemědělství.

             - domestikace (zdomácnění) divokých zvířat

             - broušená industrie, keramika (lineární, vypichovaná, otiskovaná), textilie

             - lidé měli moc nad získáváním potravy

             - stavba přístřešků (stany, chaty) -> polozemnice (jedna místnost, uprostřed oheň)

             - hospodářství žďárové a cyklické

             - obrovský nárůst obyvatel

             - První společenská dělba práce :

Muž :                                                                                                   Žena :

- chránil                                                                                              - domácnost

- vyráběl nástroje                        > Matriarchální<                               - děti

- pastevec                                                                                          - práce na poli

- lovil

 

             - vznik náboženských představ (polyteismus = vyznávání více bohů)

             - personifikace bohů (určování jmen)

 

 

        4.  Eneolit  (aeneus - měděný)

                 - Druhá společenská dělba práce (muž zemědělec + řemeslník)

                 - začátky vyčleňování muž ochránce + muž voják

                 - diferenciace - velké majetkové rozdíly

                 - využívala se měď (šperkařství, keramika)

                 - v ČR již lidé (podél řeky Moravy)

                 - vývoj kola, oradla

                 - organizovaná těžba hornin

                 - užití tažných zvířat

                 - bohaté hroby

                 - oddělení hrobů od místa bydliště

                

 

 Fotografie :

 

Obrazek        Obrazek

Polozemnice (zdroj uprav.ff.cuni.cz)                             Pěstní klín (zdroj tgl.euweb.cz)

 

 

 

 

Článek vytvořil Michal Kozák