Jdi na obsah Jdi na menu
 


Testová baterie

Politologie, Ústava, práva

 

1. Vysvětli rozdíl mezi normativní, pozitivní a prognostickou politologií

2. Dějiny politologie

3. Teorie vzniku státu

4. Co je to multietnicita ? Na čem je založena ?

5. Co je to národnostní menšina ?

6. Vysvětli pojmy xenofobie, rasismus

7. Historie české státnosti

8. Vyjmenuj státní symboly ČR

9. Popiš malý a velký státní znak

10. Jaké jsou státní barvy ČR v uvedeném pořadí ?

11. Jak se nazývá vlajka prezidenta ČR ?

12. Jaký nápis nese vlajka prezidenta ČR ?

13. Definuj Ústavu

14. Napiš názvy hlav Ústavy ČR

15. Vysvětli princip oddělení státní moci

16. Kdo definoval dělbu státání moci ?

17. Jak dělíme ústavu podle postupu docílení ústavních změn ?

18. Vysvětli princip brz a rovnovah

19. Z jakých částí se skládá Ústava ČR

20. Charakterizuj ústavu z roku 1920

21. Charakterizuj ústavu z roku 1948

22. Charakterizuj ústavu z roku 1960

23. Definuj lidská práva ? Jaká jsou ?

24. Charakterizuj Listinu základních práv a svobod ( kolik má hlav, článků, kolika základním okruhům se věnují ?)

25. Napiš názvy hlav LZPS

26. Definuj politologii

27. Co víš o Tomáši Akvínském ?

28. Vysvětli pojem konzervatismus, liberalismus

29. Vysvětli legalita, legitimita

30. Popič vnitřní a vnější funkce státu