Jdi na obsah Jdi na menu
 


Testová baterie

 

Kréta,Řecko,Athény

 

 

Periodizace řeckých dějin ?

a) Aichaické, Klasické, Helenistické

b) Republika, království, císařství

c) Staré, nové, pozdní

 

Kmeny, které osídlily Řecko ?

a) Achájové, Dorové, Etruskové, Venétové

b) Achájové, Dorové, Jonové, Ailové

c) Ailové, Italikové, Venétové, Etruskové

 

Důvody řecké kolonizace ?

a) Vojenské vytlačení

b) Vysoký počet obyvatel, nedostatek vody, nedostatek surovin, nedostatek zemědělské půdy

c) Klimatické podmínky, vojenský nátlak, nespokojenost s politikou

 

Kam vedla 2.vlna kolonizace ?

a) Ostrovy v Egejském moři, Malá Asie

b) Oblast Velké Británie

c) Pyrenejský polostrov, oblasti Černého moře, jih Apeninského poloostrova

 

Stručně popiš nějakou Řeckou pověst

 

Vysvětli následující pojmy :

Fresky

Amfory

Archont

Zeugité

Téti

Ostrakismus

50 Fýl

Falanga

Hoplité

Triery

Knosos

Palácové hospodářství

Medimnos

Charakerizuj mínojskou kulturu

 

Kdo potvrdil existenci mínojské kultury ?

 

a) Perikles

b) Antigonos

c) Arthur Evans

 

Co víš o Solonovi ?

Co víš o Drakonovi ?

Co víš o Kleisténesovi ?

 

Příčiny Řecko-perských válek ?

a) Expanzivní (pronikání) politika perských králů

b) Nedostatek vody, surovin a zbraní

c) Změna politických režimů

 

Které území dobyl Kýros Veliký ?

a) Egypt

b) Persii

c) Babylon

 

Kterému vojsku se říkalo "Lakadaimoňané? ?

a) Spartskému

b) Athénskému

c) Perskému

 

Charakterizuj Spartské vojsko

Charakterizuj Perské vojsko

Charakterizuj Athénské vojsko

 

Kterými kmeny byly Athény v 9.stol.př.n.l. osídleny ?

a) Joni

b) Dory

c) Italiky

 

Rozdělení Athénské společnosti ?

Rozdělení Řecké společnosti ?

Čím vzniká Helenistické Řecko ?