Jdi na obsah Jdi na menu
 


Testová baterie

Kinematika hmotného bodu

 


Úloha 1.

Vůz, který jel rychlostí 72 km/h , zvýšil během 10 sekund rovnoměrně zrychleným pohybem rychlost na 90 km/h . Jak velké bylo jeho zrychlení a jakou dráhu při zvyšování rychlosti urazil ?

Úloha 2.

Raketa dosáhla za dobu 20 sekund z klidu rychlost 1,2 km/s . Její pohyb byl rovnoměrně zrychlený. Vypočtěte velikost zrychlení rakety a dráhu, kterou za danou dobu urazila.

Úloha 3.

Automobil se rozjížděl rovnoměrně zrychleným pohybem.Ve vzdálenosti 800 metrů dosáhl rychlosti 40 km/h.Určete zrychlení automobilu a čas, za který automobil ujel tuto dráhu.

Úloha 4.

Kolo o poloměru 0,45 metrů se rovnoměrně otáčí s frekvencí 6,5 Hz. Vypočtěte úhlovou rychlost kola, velikost rychlostí bodů na jeho obvodu a velikost jejich zrychlení.

Úloha 5.

Automobil projíždí zatáčkou o poloměru 100 metrů stálou rychlostí 72 km/h. Jak velké je jeho zrychlení ?

Úloha 6.

Určete úhlovou rychlost hřídele, který koná 120 otáček za minutu.

Úloha 7.

Řemenice elektromotoru má poloměr 3 cm a pohání řemenovým pohonem kolo o poloměru 15 cm. S jakou frekvencí se otáčí toto kolo, je-li frekvence otáček elektromotoru 50 Hz ?

Úloha 8.

Jak velkou rychlostí se pohybují body na zemském rovníku? Poloměr Země je 6 378 km, úhlová rychlost otáčení Země je 7,29 x 10-5 rad s-1 .

Úloha 9.

Plavec, jehož rychlost vzhledem k vodě je 0,65 m/s , plave v řece, které teče rychlostí 0,25 m/s. Určete dobu, za kterou plavec doplave do vzdálenosti 72 metrů, směřuje-li

a) po proudu                   b) proti proudu                   c) kolmo k proudu

Úloha 10.

Jeřáb zvedá břemeno rovnoměrným přímočarým pohybem do výšky 6,5 metrů a současně popojede vodorovným směrem do vzdálenosti 4,2 metrů.Určete drahu břemena a úhel, který svírá jeho trajektorie s vodorovným směrem.

Úloha 11.

Loďka má vzhledem k vodě rychlost 5,2 m/s, rychlost proudu v řece je 2,4 m/s . Pod jakým úhlem vzhledem k proudu musí loďka plout, abyse pohybovala kolmo k břehům řeky ? Jak velkou rychlostí se přibližuje k břehu ?

Úloha 12.

Automobil se rozjížděl z klidu a dosáhl rovnoměrně zrychleným pohybem rychlost 90 km/h za dobu 20 sekund, Jak velké bylo zrychlení automobilu ?

Úloha 13.

Hmotný bod mí počáteční rychlost o velikosti 10 m/s a pohybuje se po přímce rovnoměrně zrychleným pohybem se zrychlením o velikosti 3 m/s . Jak velkou rychlost má po 5 sekundách zrychleného pohybu ?

 

Teoretická část

 

Co mají společného a čím se navzájem liší rovnoměrný přímočarý pohyb a rovnoměrný křivočarý pohyb ?

 

Co mají společného a čím se navzájem liší rovnoměrný přímočarý pohyb a rovnoměrně zrychlený přímočarý  pohyb ?

 

Jaký vzorec platí pro rovnoměrně zpomalený a přímočarý pohyb ?

 

Jaký vzorec platí pro velikost zrychlení ?

 

Uveďte příklady pohybů, u nichž je tečné zrychlení nulové a normálově nenulové

 

Hmotný bod se pohbuje z bodu A do bodu B po přímce a po části kružnice. Ve kterém případě urazí větší dráhu ?

 

Hmotný bod koná křivočarý pohyb. Může být grafem závislosti dráhy na čase a část přímky ? Odpověď zdůvodněte.