Jdi na obsah Jdi na menu
 


Testová baterie

Ekonomie

 

Co znamená řecké slovo "oikos" ?

a) Ekonomie

b) Dům

c) Řídit

 

Definice ekonomie ?

a) Shrnutí hospodaření určitého subjektu

b) Věda zabývající se ekonomickou situací

c) Hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu

 

Definice ekonomiky ?

a) Shrnutí hospodaření určitého subjektu

b) Věda zabývající se ekonomickou situací

c) Hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu

 

Členění ekonomie ?

a) Pozitivní, normativní

b) Vzácná, volná

c) Věcná, osobní, obchodní

 

Charakterizuj mikroekonomii ?

a) Zabývá se ekonomickým chováním jednotlivých subjektů (domácnost, firma, stát)

b) Zabývá se ekonomikou jako celek

c) Zabývá se pouze ekonomikou zpracovatelského průmyslu

 

Charakterizuj makroekonomii ?

a) Zabývá se ekonomickým chováním jednotlivých subjektů (domácnost, firma, stát)

b) Zabývá se ekonomikou jako celek

c) Zabývá se pouze ekonomikou zpracovatelského průmyslu

 

Uveď k daným pojmům, zda-li je zkoumá mikro nebo makro ekonomie

Relativní ceny statků

Vlilv daní na podnik

HDP

Hospodářský růst

Inflace

Agregátní nabídka

Investice

Úspory

Měnový kurz

Trh zboží a služeb

 

Vysvětli pojem hospodaření ?

a) "Úspornost"

b) Shrnutí hospodaření určitého státu

c) Ekonomické činnosti

 

Vysvětli pojem hospodárnost ?

a) "Úspornost"

b) Shrnutí hospodaření určitého státu

c) Ekonomické činnosti

 

Charakterizuj zvykový systém

a) Produkuje se pouze to, co je potřeba - chybý specializace

b) Vyloučena konkurence

c) Chybý organizace, vše je vyráběno nedokonale

 

Charakterizuj primární ekonomický sektor

a) Zpracovatelský průmysl (potravinářství, strojírenství,..)

b) Činnost ve vědě, výzkumu, školství

c) Veškerá prvovýroba (zemědělství, hutnictví,..)

 

Charakterizuj kvarternární ekonomický sektor

a) Zpracovatelský průmysl (potravinářství, strojírenství,..)

b) Činnost ve vědě, výzkumu, školství

c) Veškerá prvovýroba (zemědělství, hutnictví,..)

 

Vysvětli pojem statek

a) Obytný objekt se zemědělskou činností

b) Cokoliv, co zvyšuje úžitek

c) Hospodářská činnost

 

Jak lze statek dělit ?

a) Neskladovatelný, nedělitelný, nehmotný

b) Věcný, osobní, obchodní

c) Vzácný, volný, veřejný, soukromý, smíšený, normální, luxusní, nezbytný, méněcenný, žádoucí, nežádoucí, lhostejný

 

Vysvětli následující pojmy :

veřejný statek

smíšený statek

neskladovatelné služby

nehmotné služby

věcné služby

osobní služby

kolektivní služby

kapitál

dělba práce

 

Chakterizuj služby

a) Shrnutí hospodaření určitého subjektu

b) Věda zabývající se ekonomickou situací

c) Hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu

 

Chakterizuj výrobu

a) Zhotovování věcných statků a služeb, sloužící k uspokojování lidských potřeb

b) Práce spojené s obnovením funkce výrobků

c) Hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu