Jdi na obsah Jdi na menu
 


Testová baterie

Dynamika

 

Čím se zabývá dynamika ?

a) Popisem a určovaní různých druhů pohybu

b) Příčinami pohybu

c) Popisem a příčinami různých druhů pohybu

 

Definuj izolované těleso ?

a) Těleso, na které nepůsobí žádné síly

b) Těleso, na které působí nejvíce sil

c) Těleso, na které působí pouze dvě síly

 

Příklad izolovaného tělesa ?

a) Člověk

b) Letadlo

c) Takov těleso neexistuje

 

Definice gravitační síly ?

a) Přitahování (silové působení) dvou a všech těles

b) Odpuzovaní dvou těles

c) Přitahování pouze těles v pevném stavu

 

Charakterizuj Newtonův pohybový zákon setrvačnosti

 

Charakterizuj Newtonův pohybový zákon síly

 

Charakterizuj Newtonův pohybový zákon akce a reakce

 

Definuj Coriolisovu sílu

a) Setrvačná síla působící na tělesa pohybující se v rotující neinerciální vztažné soustavě tak, že se nemění jejich vzdálenost od osy otáčení

b) Setrvačná síla působící na tělesa pohybující se v rotující neinerciální vztažné soustavě tak, že se mění jejich vzdálenost od osy otáčení

c) Setrvačná síla působící na tělesa pohybující se v rotující inerciální vztažné soustavě tak, že se nemění jejich vzdálenost od osy otáčení

 

Příčiny projevu Coriolisovy síly ?

a) Změna rychlosti tělesa v čase, změna rychlosti v prostoru

b) Žádné nejsou

c) Změna teploty tělesa

 

Definice hybnosti ?

a) Míra zrychlování tělesa

b) Míra setrvačnosti těles

c) Míra zpomalování těles

 

Na čem závisí hybnost ?

a) Čas, hmotnost

b) Hmotnost, rychlost, popř.směr

c) Rychlost, čas

 

Definice odstředivé síly ?

a) Nesetrvačná síla působící na těleso v otáčející se vztažné soustavě

b) Setrvačná síla působící na těleso v neotáčející se vztažné soustavě

c) Setrvačná síla působící na těleso v otáčející se vztažné soustavě

 

Definice odstředivé síly ?

a) Nesetrvačná síla působící na těleso v otáčející se vztažné soustavě

b) Setrvačná síla působící na těleso v neotáčející se vztažné soustavě

c) Setrvačná síla působící na těleso v otáčející se vztažné soustavě

 

Definice setrvačné síly ?

a) Síla, které způsobuje změnu stavu pohybu těles v inerciální vztažné soustavě

b) Síla, které způsobuje změnu stavu pohybu těles v neinerciální vztažné soustavě

c) Síla, které způsobuje změnu stavu skupenství těles v inerciální vztažné soustavě

 

Definice neinerciální vztažné soustavy ?

a) Soustava, ve které těleso nezrychluje a nebo je jeho rychlost nulová

b) Soustava, ve které těleso zrychluje 

c) Soustava, ve které těleso mění směr i rychlost pohybu

 

Definice tlakové síly ?

a) Síla, která je reakcí kapaliny na působení vnější síly

b) Síla, která způsobuje reakci vnějších sil

c) Síla, která způsobuje okamžitou změnu rychlosti tělesa

 

Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb

a) Pohyb po přímce (trajektorie pohybu je přímka)

b) Pohyb po vlnovce (trajektorie pohybu je vlnovka)

c) Pohyb po přímce a vlnovce (trajektorie pohybu je přímka a vlnovka)

 

Lze považovat rozjíždějící motorku za příklad rovnoměrně zrychleného přímočarého pohybu ?

a) Ano

b) Ne

c) Vzhledem k čemu

 

Dopiš k níže uvedeným vztahům veličinu, kterou níže uvedenými vztahy vypočteme :

s = v. t       

φ = ω . t

Fd = m . ω2 . r

s = v . t + s0

s = 1/2 a . t2 + v0 . t + s0

F = m. a

v = s / t

ω = φ / t