Jdi na obsah Jdi na menu
 


Starověké civilizace

Mezopotámie (Mesos - střed , potamos - řeka)

- oblast mezi řekami Eufrat a Tygris

- území dnešního Iránu, Iráku, Turecka

- každoroční záplavy, které byly důležité pro zemědělství

 

1) Sumerové

- vytvořili městské státy (Eridu, Kiš, Ur, Uruk, Lagaš)

- příchod neznámý

- měli tmavou pleť

- jsou zakladateli veškeré civilizace

- používali obrázkové písmo, poté klínové

- sumerštinu od nich převzali ostatní státy

- primitivní náznaky demokracie

- 2.tis. př.n.l. ztrácí nadvládu

 

Babylon (2000-1600 př.n.l.)

- babyloňané převzali nadvládu

- typické stavby Zikuraty (stupňovitý chrám)

- převzali sumerskou kulturu

- nejznámější panovním Chamuraphy (za jeho vlády největší územní rozmach)

                                                                  - vydal zákoník (psán klínovým písmem)

                                                                  - zachoval se na stéle (ve městě Súsy)

                                                                  - obsahoval zákony založené na krevní mstě

                                                                              "oko za oko, zub za zub"

                                                                  - obsahoval rozdělení společnosti

                                                                     a) Plnoprávní

                                                                     b) Muškéni

                                                                     c) Otroci

 

2) Assýrie (1600-600 př.n.l.)

- dominantou jezdectví a střelba z luků

- Aššurbanipal - 7.stol.př.n.l.

                            - rozšířil hranice o Palestinu a Egypt

                            - založil knihovnu (ve městě Ninije) - 20 000 hliněných destiček

                           

- kolem roku 600 př.n.l. se znovu povedlo Babylonu obnovit nejvyšší moc

                                               = NOVOBABYLONSKÁ ŘÍŠE

 

- Nabukadnezar II. - největší územní a kulturní rozmach

                                   - architetonické památky (Babylonská věž, Semiramidiny visuté zahrady)

                                   - Ištařina brána - vstup do Babylonu

                                  

- 539.př.n.l. Mezopotámie dobyta Peršany

 

3) Egypt

>samostatný článek<